Wat we nu lezen…

F. Bordewijk – Karakter

Geremd door zijn armoedige jeugd als zoon van een ongehuwde moeder in vooroorlogs Rotterdam en gedwarsboomd door zijn vader, de machtige deurwaarder Dreverhaven, weet een jongeman zich toch op te werken van kantoorklerk tot advocaat. Dit na zoveel jaar nog in geen enkel opzicht verouderde boek is met zijn feilloze compositie (zelfs in de titels der hoofdstukken), zijn heldere zakelijke stijl en zijn psychologische diepgang een klassiek werk in onze literatuur. Het figureert nog steeds op literatuurlijsten van scholieren. De verfilming door Mike van Diem werd met een Oscar bekroond. (bron: bol.com)

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder leesclub Rotterdam, Onze boekenkeuze

Wat we nu lezen….

Mrs DallowayMrs Dalloway (1925) is een roman van Virginia Woolf die verhaalt over het alledaagse leven van Clarissa Dalloway in het Engeland van na de Eerste Wereldoorlog. Dit werd een van Woolfs bekendste boeken.

Het boek is gebaseerd op twee korte verhalen, “Mrs Dalloway in Bond Street” en het onafgewerkte “The Prime Minister”. Het gaat over de voorbereidingen die Clarissa treft voor een feest. Het verhaal reist heen en weer in de tijd, in en uit de geesten van de verschillende personages, om zo een volledig beeld te schetsen van Clarissa’s leven en van de sociale structuur tijdens het interbellum.

Time Magazine nam Mrs Dalloway op in een lijst van 100 beste Engelstalige romans, allemaal uitgebracht tussen 1923 en 2005[1]. In 2002 werd het boek eveneens opgenomen in de lijst van beste 100 boeken uit de wereldliteratuur, samengesteld op initiatief van de Noorse boekenclubs en de Zweedse Academie.

(Bron: Wikipedia)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder leesclub Rotterdam

Wat we nu lezen…

The Good Soldier – Ford Madox Ford.
‘This is the saddest story I have ever heard.’ Wealthy American John Dowell describes in a disarmingly casual, compellingly intimate manner how he and his wife Florence meet an English couple in a German spa resort. They become friends over the years and gradually the history of their relationships and the passions that lie behind the orderly Edwardian façade are unveiled. Dowell is the archetypal ‘unreliable narrator’, and his casual revelations are both unexpected and explosive. A masterpiece of early Modernism and a virtuoso performance of literary skill, Ford’s ‘Tale of Passion’ reflects contemporary interests in psychology, sexuality, and the New Woman. Its portrayal of the destruction of a civilized elite anticipates the cataclysm of the First World War, which erupted while Ford was finishing the book.

Nederlandse vertaling: De goede soldaat.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder leesclub Rotterdam, Onze boekenkeuze

Wat we nu lezen…

Een van de beroemdste romans van de Nobelprijswinnaar Herman Hesse (1877-1962) – De Steppewolf (1927).
Harry Haller, die zichzelf de Steppewolf noemt, lijdt onder een existentiële en een identiteitscrisis. Gevangen in een door hem zelf gecreëerde persoonlijkheid leeft hij in een klein, bekrompen wereldje, dat hij veracht en waaraan hij wil ontsnappen. Zelfmoord lijkt de enige uitweg, maar dan komt hij terecht in het ‘magische theater’ en worden zijn wereld en zijn zelfbeeld helemaal ondersteboven gegooid. De prostituee Hermine en haar vrienden laten hem de wereld van de zinnelijkheid ervaren en langzaam maar zeker gaat hij zijn ware ik leren kennen en begint hij opnieuw te leven. Deze roman uit 1927 is vandaag nog even actueel als toen en het lezen meer dan waard.

Hermann Hesse is een van de succesvolste auteurs van de twintigste eeuw.  Behalve dat hij In 1946 de Nobelprijs voor literatuur ontving kende de belangstelling voor zijn werk in de jaren ’70 van de vorige eeuw met name onder jongeren een ongekende opleving . Tot zijn bekendste romans horen naast Siddhartha ook Demian, Reis naar het Morgenland, Narziss en Goldmund en Het Kralenspel.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder leesclub Rotterdam, Onze boekenkeuze

Wat we nu lezen…

Een selectie van de beste griezelverhalen van H.P. Lovecraft (US, 1890-1937). Luitenant-commandant van de Duitse onderzeeboot U-29, Karl Henrich, doet verslag van zijn laatste uren in de gezonken boot op de diepzeebodem. Dan hoort hij vreemde geluiden en ziet een schim voor het raam. Drie inbrekers hebben het voorzien op het huis van een bejaarde man. Ze verwachten een makkelijk klusje. Hadden ze toch wat beter moeten luisteren naar de verhalen in het dorp over die oude man. Het blijkt maar weer eens dat de oude klassiekers niet onderdoen voor de nieuwerwetse horror. Lovecraft is geen schrijver om ’s nachts in je eentje te lezen. Deze uitgave is voorzien van een essay over Lovecraft door W.F. Hermans, een visie op het leven van Lovecraft door zijn toenmalige uitgever en een pittig nawoord van Eric Lankester. Ondanks de kritische noten zijn beiden het over de kwaliteit van de korte verhalen eens. Lovecraft is een inspiratiebron geweest voor veel schrijvers, onder wie Stephen King. Prettige verzameling van zijn bekendste griezelverhalen. Mooi standaardwerk. Genoeg gezegd! Doe de gordijnen dicht, dim het licht en griezel ze!

Pien Burgersdijk (via bol.com)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder leesclub Rotterdam

Wat we nu lezen…

Het verschijnen in Engeland van The Wasp Factory (1984) ontketende een stroom van kritieken. Vrijwel alle critici wonden zich op over dit debuut van de jonge advocaat Iain Banks; velen waren zonder meer enthousiast, anderen ergerden zich aan de gewelddadige scènes maar gaven toe dat het een uitermate boeiend boek was.

‘Het zal me verbazen als er deze lente een smeriger, wreder of weerzinwekkender roman zal verschijnen. Maar waarschijnlijk ook geen betere’. Met deze uitspraak in de Mail on Sunday verwoordde David Hughes een belangrijke teneur in de kritieken.

Nog een mening: ‘Iain Banks heeft een van de briljantste debuten geschreven die ik sinds lang onder ogen heb gehad.’ (Selina Hastings in de Telegraph).

De wespenfabriek is de verbazende geschiedenis van de 16-jarige Frank, zijn excentrieke vader en hun leven in een afgelegen Schots dorpje. Dat leven wordt verstoord als Franks broer ontsnapt uit een psychiatrische inrichting en thuis dreigt te komen. Frank probeert zijn frustraties te verdrijven met vreemde, wrede daden in zijn wespenmartelkamer. Met het naderen van zijn broer stijgt de spanning en uiteindelijk leren Frank en de lezer de oorzaken van zijn opmerkelijke gedrag kennen en begrijpen.

De wespenfabriek is een beangstigend en obsederend werk. Beangstigend, omdat het een geest betreedt wiens realiteiten de onze niet zijn, wiens waardering van leven en dood buiten die van de maatschappij valt; obsederend, omdat de humor en het mededogen van die geest ons allen raakt. Een buitengewoon originele roman, met een sterke verbeeldingskracht en komische gewelddadigheid.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder leesclub Rotterdam

Wat we nu lezen…

Van de grote Nederlandse schrijvers van de de tweede helft van de vorige eeuw was Jan Wolkers nog niet aan de beurt geweest bij ons leesgenootschap. Met De walgvogel, dat volgde op een van de meest succesvolle Nederlandse literaire romans aller tijden, Turks fruit, schreef hij zijn meest politiek geëngageerde boek. Uit de onlangs verschenen biografie van de schrijver door Onno Blom, kwam naar voren dat hij mede om dit boek dicht bij de Nobelprijs voor de literatuur is geweest. Zijn werk was (en is deels nog) dan ook populair in Zweden, maar het comité zou toch zijn teruggedeinsd voor het controversiële karakter ervan.
Jan Wolkers schrijft over een zwarte bladzijde uit de vaderlandse geschiedenis: de politionele acties in Indonesië (Nederlands Indië) in de jaren vijftig. Een Jongeman zet zich af tegen zijn ouders en geeft zich na een verbroken relatie met Lien op als vrijwilliger voor Indië. In de overzeese gebieden leert hij de dood en oorlog van dichtbij kennen én ontmoet hij zijn jeugdliefde Lien weer. ‘De walvogel wordt verteld door een rasverteller; ontzaglijk humoristisch, flink grof, maar altijd wel is rondborstigheid gemengd met eerlijke verontwaardiging of tederheid. ‘Tom van Deel in Trouw. ‘De stijl is van een onbedaarlijke welsprekendheid, volks, mooi, vulgair, sentimenteel, zorgvuldig, geestdriftig, precies zoals het nodig schijnt te zijn voor een prachtverhaal.’ Carel Peeters in vrij Nederland

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder leesclub Rotterdam, Onze boekenkeuze